top of page
  • Writer's pictureTommi

Alaselkäoireet ja fyysinen kuormitus:

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian maastohiihtäjillä


Loukusa, Salla; Halonen, Tommi (2021)


Opinnäytetyössä selvitettiin Vuokatti-Ruka Urheiluakatemian maastohiihtäjien alaselkäoireiden esiintyvyyttä sekä fyysisen kuormituksen yhteyttä alaselkäoireisiin. Opinnäytetyössä tutkittiin kauden 2019–2020 alaselkäoireiden määriä. Lisäksi selvitettiin, oliko fyysisellä harjoittelulla yhteyttä alaselkäoireiden esiintymiseen, esimerkiksi eri harjoitusjaksoilla sekä eri lajien ja tehojen yhteydessä. Toimeksiantajana toimi Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia. Opinnäytetyö toteutettiin määrällisenä tutkimuksena. Maastohiihtäjille tehtiin Webropol-kysely, johon vastasivat kaikki lukioikäiset. Kysely toteutettiin yhteisessä kokoontumistilaisuudessa. Kohderyhmässä oli 52 henkilöä, joista 34 vastasi kyselyyn. Tulokset analysoitiin Webropol Professional Statistics-ohjelmalla. Kyselyyn vastanneista 44 prosentilla esiintyi alaselkäoireita. Eniten alaselkäoireita esiintyi harjoittelujaksoilla, jotka olivat jaksoissa 5 ja 6 sekä kilpailukaudella jaksossa 10. Kyselyn vastaajat ilmoittivat, että eniten alaselkäoireita esiintyi tasatyönnön ja perinteisen hiihdon harjoittelun jälkeen. Nuorista urheilijoista ja maastohiihtäjistä tehtyjen aiempien tutkimustulosten mukaan opinnäytetyön tulokset olivat samankaltaisia. Alaselkäoireiden esiintyvyys vastasi aiempien tutkimusten prosenttimäärää ja kaikissa tutkimuksissa yhteistä oli oireiden esiintyminen kilpailukaudella. Opinnäytetyössä poikkeavaa muihin tutkimuksiin oli alaselkäoireiden esiintyminen lisäksi syksyn harjoittelujaksoilla ja naisilla selvästi suurempi esiintyvyys. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiassa alaselkäoireiden vähentämisessä harjoitteluun vaikuttamalla. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää jatkotutkimusaiheissa tutkimalla palautumisen kuten unen ja ravinnon vaikutusta alaselkäoireisiin ja fyysiseen kuormitukseen. Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta voidaan jatkossa parantaa tekemällä sama kysely isommalle kohdejoukolle.


1 kommentti

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

1 Comment


Tässä vielä linkki Theseuksen sivuille, josta löytyy paljon muitakin opinnäytetöitä.

https://www.theseus.fi/handle/10024/502053

Tommi

Like
bottom of page